† Pamětní den Německého řádu †

1. 6. 2018

Dnes je pamětní den Německého řádu. Dne 1. června 1854 byly definitivně schváleny Svatým stolcem nové stanovy: Constitutiones Ordinis Sororum Caritatis Teutonici. V souvislosti s tímto dnem jsou připomínáni v Řádu jeho osobnosti.

Významný reformátor Řádu německých rytířů J. Exc. velmistr arcivévoda Maxmilián Josef Rakouský-Este, spolu reformátor P. Petr Paul Rigler OT, jmenovat lze i další významné osobnosti Řádu např. J. Exc. velmistry a arcivévody Maxmiliána Habsburského, Viléma Habsburského a Evžena Habsburského etc.

"Naše milá Paní Jeruzalémská pod ochranu tvou se utíkáme: Oroduj za nás."

Zdroj a foto: Wikipedia, Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské, repro, Tomáš Petr Both Fam. OTPamětní den Německého řádu 1. 6. 2018, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Pamětní den Německého řáduZpět na více zpráv.