† 63. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského †

30. 12. 2017

Dnes si připomínáme 63. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského.
Arcivévoda
Evžen Habsburský - 58. velmistr Řádu německých rytířů
(* 21. května 1863 Židlochovice; † 30. prosince 1954 Merano).

J. Ex. Arcivévoda Evžen Habsburský svojí činností byl přínosem pro Německý řád a ovlivnil část jeho bohaté historie. Velmi věřící a pobožný, miloval svůj Řád, podporoval bratry a sestry Řádu v jejich pastoračních, pedagogických a sociálních činnostech a dílech. Jako voják vysoké hodnosti, příznivec hudby, umění a vědy, vášnivý restaurátor historických řádových staveb a kostelů získal velké zásluhy pro celou společnost. V rámci jeho výchovy mu bylo jako ostatním příslušníkům habsburského rodu vštěpováno, starat se v duchu křesťanských hodnot o svěřenou zemi a lid. Jeho osobnost a oblíbenost je citelně přítomna do dnešních dní.

Arcivévoda Evžen, poslední šlechtic a profesní rytíř v čele řádu zemřel 30. prosince 1954 v Meranu, obklopen řádovými bratry a sestrami. Pohřben byl dne 6. ledna 1955 v Insbrucku v katedrále sv. Jakuba vedle prvního habsburského velmistra řádu Maxmiliána III (1558-1618).
† R. i. P. †

Článek rozloučení Lana a Innsbruck.

Video 6. 1. 1955, Innsbruck - počet videí: 1.63. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

63. let od úmrtí arcivévody Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.