† P. Petr Paul Rigler OT †

6. 12. 2017

Připomínáme si památku kněze a převora Německého řádu - Řádu německých rytířů P. Petra Paula Riglera OT.
P. Petr Paul Rigler OT
(* 28. června 1796 Sarntal; † 6. prosince 1873 Bolzano)

Při obnově a reformaci Řádu nechal na generální kapitule konané ve Vídni 26. února 1839 odhlasovat tehdejší J. Exc. Velmistr Německého řádu Maxmilián Josef Rakouský - Este novou a definitivní verzi řádových regulí - Kniha řádu čili Soubor nových pravidel, stanov a předpisů Řádu německých rytířů (1606 - 1839). Tu schválil císař dekretem z 16. července téhož roku. Oproti rytířské složce v ní byla zdůrazněna činnost kněží, řádových sester a charitativní působení tohoto společenství.

Na pomoc velmistrovi byl přizván kněz a převor P. Petr Paul Rigler OT. Ten byl významným spolu reformátorem Řádu, profesorem etické a pastorační teologie a spirituálem v kněžském semináři v Tridentu. S jeho pomocí byl rovněž obnoven institut milosrdných sester Panny Marie v Jeruzalémě, který zanikl v 17. století. Sestry, podle regulí zavedených v roce 1357 a později obnovených, měly poslání pomáhat především nemocným a chudým. A tak byl 2. července 1841 v klášteře Lanegg v Lana u Meranu v Jižním Tyrolsku položen základní kámen. Sestry Sr. Agnes Weber (pozdější představená v Opavě) a Sr. Dominika Tammerle složily do rukou velmistra slavnou profesi. Duchovním vůdcem sester s titulem superiora byl 18. září 1842 ustanoven P. Petr Paul Rigler OT.

Na památku požehnaného působení P. Petra Paula Riglera OT byla zhotovena pamětní deska, která je umístěna v kostele sv. Augustina na hradě Sovinci.
J. S. papežem Řehořem XVI. byl nazván "Andělem z Tyrol".

† R. i. P. †6. 12. 2017 P. Petr Paul Rigler OT, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

P. Petr Paul Rigler OTZpět na více zpráv.